De Knipoog
Basisschool Rijmenam

Voor schooljaar 2018-2019

Kinderen die van het geboortejaar 2016 zijn en die dit jaar nog instappen of pas in september 2019 instappen, kunnen op elk moment van het schooljaar nog inschrijven zolang de capaciteit niet bereikt is.

Een kleutertje mag voor het eerst naar school komen op de instapdag die volgt nadat het twee jaar en zes maanden geworden is. Net voor die instapdag is het mogelijk om eens een kijkje te nemen in het klasje en kennis te maken met de juf.

De instapdagen voor schooljaar 2018-2019 zijn:

  • Maandag 3 september (na de grote vakantie)
  • Maandag 5 november (na de herfstvakantie)
  • Maandag 7 januari 2019 (na de kerstvakantie) (geboren voor 8 juli 2016)
  • Vrijdag 1 februari 2019 (geboren voor 2 augustus 2016)
  • Maandag 11 maart 2019 (na krokusvakantie) (geboren voor 12 september 2016
  • Dinsdag 23 april 2019 (na de paasvakantie) (geboren voor 24 oktober 2016)
  • Maandag 3 juni 2019 ( na O.-H.-Hemelvaart) (geboren voor 4 december 2016

Alle kinderen die 3 jaar en ouder zijn, kunnen op elk moment van het schooljaar ingeschreven worden.

Voor schooljaar 2019-2020

Zoek je een nieuwe school? Wil je van school veranderen voor het schooljaar 2019-2020?

Is je kindje geboren in 2017? Zoek je een school voor je kindje ook al weet je nog niet precies wanneer het voor het eerst naar school zal gaan? Alle kinderen geboren in 2017 moeten in de komende maanden worden ingeschreven.

Meld je kind aan tussen 1 tot 29 maart 2019
Je krijgt het resultaat van de aanmelding ten laatste op 29 april 2019
Je schrijft je kind in met het resultaat van de aanmelding tussen 6 en 24 mei 2019

De Vlaamse overheid werkt momenteel aan een nieuwe regelgeving voor de organisatie van de inschrijvingen en aanmeldingen.

Zodra er meer duidelijkheid is, vindt u op deze website alle nieuwe informatie en contactgegevens waar je terecht kan voor hulp en vragen.

In de tweede helft van januari krijgen alle ouders met een kindje geboren in 2017 per post een brochure. Dan zal ook via allerlei andere kanalen meer info worden verspreid.

www.lop.be → LOP regio Mechelen → kleuter- en lager onderwijs → INFO VOOR OUDERS