De Knipoog
Basisschool Rijmenam

Voor schooljaar 2018-2019

Kinderen die van het geboortejaar 2016 zijn en die dit jaar nog instappen of pas in september 2019 instappen, kunnen op elk moment van het schooljaar nog inschrijven zolang de capaciteit niet bereikt is.

Een kleutertje mag voor het eerst naar school komen op de instapdag die volgt nadat het twee jaar en zes maanden geworden is. Net voor die instapdag is het mogelijk om eens een kijkje te nemen in het klasje en kennis te maken met de juf.

De instapdagen voor schooljaar 2018-2019 zijn:

  • Maandag 3 september (na de grote vakantie)
  • Maandag 5 november (na de herfstvakantie)
  • Maandag 7 januari 2019 (na de kerstvakantie) (geboren voor 8 juli 2016)
  • Vrijdag 1 februari 2019 (geboren voor 2 augustus 2016)
  • Maandag 11 maart 2019 (na krokusvakantie) (geboren voor 12 september 2016
  • Dinsdag 23 april 2019 (na de paasvakantie) (geboren voor 24 oktober 2016)
  • Maandag 3 juni 2019 ( na O.-H.-Hemelvaart) (geboren voor 4 december 2016

Alle kinderen die 3 jaar en ouder zijn, kunnen op elk moment van het schooljaar ingeschreven worden.

Voor schooljaar 2019-2020

Er is geen aanmeldingssysteem. Onze school werkt wél met voorrangsperiodes. Er is een voorrangsperiode voor leerlingen van dezelfde leefentiteit (brussen) en kinderen van personeel (KvP) en voor het systeem van dubbele contingentering.
Tot slot voorzien we ook een periode voor leerlingen die geen gebruik maken van de voorrangsgroepen.
Onze school organiseert enkele weken voor de inschrijvingen ook een opendeur waarop nieuwe gezinnen kunnen komen kennismaken met onze school. Voor schooljaar 2018-2019 vallen onze Knipoogkijkdagen op zaterdag 16 maart in het Dorp en zaterdag 23 maart op de Mart telkens van 10.00 uur tot 12.00 uur.

Alle info i.v.m. het inschrijven kan u vinden op de website: www.lop.be , bij regio Mechelen.