De Knipoog heeft een actieve ouderraad, die momenteel een 25-tal leden heeft. Naast die vaste leden van de ouderraad kunnen wij ook beroep doen op ouders die ons steunen, financieel en/of door te komen helpen op heel wat activiteiten. Wij vergaderen een 8 à 10 maal per schooljaar. De vergaderdata worden begin september kenbaar gemaakt. Op deze vergaderingen zijn ook de directie en een afvaardiging van de leerkrachten aanwezig. Zo kunnen we beter en direct overleggen.

Als ouderraad willen wij alle ouders zo goed mogelijk vertegenwoordigen en zo een schakel vormen tussen de school en de ouders. Wij doen dit d.m.v. het organiseren en ondersteunen van zowel ontspannende als educatieve activiteiten. Als ouderraad bieden wij de school ook een financieel ruggensteuntje

Als ouderraad zijn wij ook lid van het VCOV, de overkoepelende organisatie van ouderverenigingen van het vrij onderwijs. Via het VCOV worden wij op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in het onderwijs. Het VCOV organiseert ook regelmatig infoavonden rondom een pedagogisch thema.

Heb je interesse om actief deel te nemen aan de ouderraad of wil je meer over ons weten, dan kan je altijd contact opnemen met de voorzitters van onze ouderraad

Leden

Voorzitters
Marie Vermeire, Serge Cools
Leden
Anja Maes, Anke De Schouwer, Ann Michiels, Anneleen Torsin, Deborah Hendrickx, Evelyn Demarez, Els Hendrickx, Francois Vermaut, Han Hens, Ilse Smits, Inge Cornelis, Jessica Julien, Jo Verschueren, Karen De Neve, Katharina Waumans, Kim Wouters, Leen Artoos, Mathieu Maes, Mieke Kets, Sin Ja Muyldermans, Stijn Roels, Tine Vanwoensel

Contact

Via e-mail naar ouderraad@basisschool-rijmenam.be

Vergaderingen

Datum Locatie
18-11-2020Dorp Online
18-01-2021
03-03-2021
19-04-2021
09-06-2021