Gesubsidieerde Vrije Basisschool Rijmenam

Gesubsidieerde Vrije Basisschool Rijmenam

Dat is de officiële naam van onze school. De roepnaam van onze school is: "De Knipoog"

De Knipoog: Wat zit daar achter?

We verwelkomen jullie graag met een knipoog op onze school. Het is een vriendelijke uitnodiging om er bij te horen. Het is ook een teken van aanmoediging, van bevestiging, van geruststellen. Het ondersteunt het welbevinden van onze kinderen. Het is ook een teken van elkaar begrijpen zonder woorden, een goed verstaander heeft niet veel woorden nodig…

Op het logo van onze school staan twee kinderen, een jongen en een meisje, centraal. Ze zijn gekroond met een boom (verwijzing naar de Mart, waar twee mooie lindebomen stonden) en een kerk (verwijzing naar de dorpsschool onder de kerktoren). Rond hun hoofd dwarrelen allerlei belletjes. Ze symboliseren de verschillende aspecten die in onze school aan bod komen. Naast het vergaren van kennis willen we ook aandacht schenken aan zelfstandigheid, ervaren, experimenteren, in overleg gaan, respect en beleefdheid, samenwerken, samen spelen, …

Eén school, 2 vestigingen

Onze school beschikt over 2 vestigingen, Dorp en Mart. Op beide vestigingen wordt dezelfde visie uitgedragen. Samen geven we invulling aan het schoolleven. We vergaderen samen, feesten samen, vieren samen.

Onze 2 vestigingen op de kaart

Gelegen in een groene omgeving

Weyneshof
Cassenbroeck
Dijle

Met veel speelruimte

Veel speelruimte
Veel speelruimte
Veel speelruimte

Onze kleuters

Leefgroep kleuters Mart

Leefgroep kleuters Mart: samen in één lokaal

Kleuterschool Dorp

Kleuterschool Dorp: aparte klassen

Lagere school

Zelfstandig werk
 • leren werken zonder directe hulp van de leraar
 • probleemoplossend aan de slag gaan
 • in groepjes werken en hierbij je verantwoordelijkheid opnemen
 • belangrijke werkvorm in de graadklas
Hoekenwerk
 • werkvorm in de hele basisschool
 • kleuters leren en spelen in de bouwhoek, de poppenhoek, de leeshoek, …
 • ideale werkvorm voor het inoefenen van gegeven leerstof of om op zoek te gaan naar nieuwe kennis en vaardigheden
Contractwerk
 • een vorm van zelfstandig werk
 • een handige werkvorm om ook in een graadklas mee aan de slag te gaan
 • leraar voorziet een werkbundel met verschillende opdrachten
 • deze opdrachten kunnen gericht zijn op verrijking, herhaling, inoefening, …
 • de leerling bepaalt zelf in welke volgorde hij de taken uitvoert
3-sporenbeleid
 • methode om vlot te differentiëren
 • er wordt op 3 niveaus gewerkt, in 3 groepen gewerkt die wisselend zijn
 • soms bepaalt de leraar de groep, soms kiezen de leerlingen zelf hun groep
 • groep 1: deze leerlingen gaan volledig zelfstandig aan de slag
 • groep 2: deze leerlingen krijgen een korte instructie van de leraar en gaan dan zelfstandig verder
 • groep 3: deze leerlingen blijven bij de leraar, in een veilige omgeving krijgen ze extra uitleg en kunnen ze samen aan de slag
Lezen, lezen, lezen
Lezen, lezen, lezen
 • Project Kwartiermakers: in alle klassen wordt elke dag, 15 minuten gelezen of voorgelezen
 • via allerlei leuke activiteiten bv boekenmarkt, boekendate, … het leesplezier bevorderen
 • om zo het begrijpend lezen te verbeteren
 • door de tips van onze leescoach, door aantrekkelijke klasbibliotheken wordt lezen nog aangenamer

Projecten

Project Bodhi

Al jaren steunt de school voor de actie van Broederlijk Delen 2 projecten. Een eerste project wordt jaarlijks gesteund. Het is een project waar onze Juf Ann nauw bij betrokken is in India. Het tweede project wisselt jaarlijks. Vorig jaar was dat ‘Water 4 Ghana’, dit jaar was het ‘Brotherhood’. We kiezen voor een tweede project waarbij leerkrachten, oud-leerlingen, ouders, … mensen die onze school een warm hart toedragen, betrokken zijn.

Meer info: www.bodhi-project.be