Dat is de officiële naam van onze school. De roepnaam van onze school is: "De Knipoog"

De Knipoog: Wat zit daar achter?

We verwelkomen jullie graag met een knipoog op onze school. Het is een vriendelijke uitnodiging om er bij te horen. Het is ook een teken van aanmoediging, van bevestiging, van geruststellen. Het ondersteunt het welbevinden van onze kinderen. Het is ook een teken van elkaar begrijpen zonder woorden, een goed verstaander heeft niet veel woorden nodig…

Op het logo van onze school staan twee kinderen, een jongen en een meisje, centraal. Ze zijn gekroond met een boom (verwijzing naar de Mart, waar twee mooie lindebomen stonden) en een kerk (verwijzing naar de dorpsschool onder de kerktoren). Rond hun hoofd dwarrelen allerlei belletjes. Ze symboliseren de verschillende aspecten die in onze school aan bod komen. Naast het vergaren van kennis willen we ook aandacht schenken aan zelfstandigheid, ervaren, experimenteren, in overleg gaan, respect en beleefdheid, samenwerken, samen spelen, …

Eén school, 2 vestigingen

Onze school beschikt over 2 vestigingen, Dorp en Mart. Op beide vestigingen wordt dezelfde visie uitgedragen. Samen geven we invulling aan het schoolleven. We vergaderen samen, feesten samen, vieren samen.

Onze 2 vestigingen op de kaart

Project Bodhi

Al jaren steunt de school voor de actie van Broederlijk Delen 2 projecten. Een eerste project wordt jaarlijks gesteund. Het is een project waar onze Juf Ann nauw bij betrokken is in India. Het tweede project wisselt jaarlijks. Vorig jaar was dat ‘Water 4 Ghana’, dit jaar was het ‘Brotherhood’. We kiezen voor een tweede project waarbij leerkrachten, oud-leerlingen, ouders, … mensen die onze school een warm hart toedragen, betrokken zijn.

Meer info: www.bodhi-project.be